Αποτελέσματα Παγκύπριων Εξετάσεων Ιουνίου 2022
Κωδικός
Υποψηφίου
 
Τμήμα Πρόσβασης
[Kωδικός] Όνομα
 
Βαθμός
Πρόσβασης
 
Βαθμολογίες ανά Πλαίσιο Πρόσβασης (Αριθμός Πλαισίου Πρόσβασης):Βαθμός 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
1ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--(29): 8          
2[2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19)18.2035(10): 18.78685(15): 17.68186(19): 18.2035(28): 18.02583       
3[5127] ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22)16.553(22): 16.553(27): 17.31018         
4[2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15)16.95076(10): 18.23202(14): 17.57421(15): 16.95076(16): 16.04509(27): 19.05893(28): 17.4035     
5ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--(6): 11.54382(10): 10.2807(27): 12.7732        
6ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--(19): 10.13719          
7ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--(25): 13.86106(26): 13.20902         
8[5126] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27)18.06147(10): 17.46906(14): 15.44259(15): 14.7285(16): 13.62922(19): 15.67439(27): 18.06147(28): 16.3366    
9ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--(6): 9.9236(10): 9.81132(27): 9.95219        
10ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--(6): 12.00469(10): 11.08822(26): 12.7017(27): 12.06456(28): 10.82662      
11[2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15)16.43897(6): 19.31145(10): 19.1334(14): 17.07127(15): 16.43897(16): 16.74304(19): 17.99998(28): 18.93367    
12ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--(10): 12.16888(14): 11.48482(16): 10.12278(28): 11.98016       
13[1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1)16.57182(1): 16.57182(6): 17.38977         
14[4133] ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15)14.64112(10): 16.30487(15): 14.64112(19): 15.57101(27): 16.80425(28): 15.75127      
15ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--(28): 8          
17[1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7)13.85477(7): 13.85477(10): 14.99809(27): 15.54542        
18ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--(27): 14.90286          
19ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--(6): 14.77608(10): 13.62284(25): 15.50674(27): 14.86148       
20[4106] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19)16.43367(19): 16.43367(22): 16.21855(24): 15.35326        
21[1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7)19.91783(1): 19.98249(6): 19.89213(7): 19.91783        
22[1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6)16.40836(6): 16.40836(10): 15.87013(20): 17.8385(25): 17.70787(26): 16.69425      
24[5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25)18.68475(25): 18.68475(26): 17.48858         
25ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--(10): 12.69706          
26ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--(10): 11.59303(22): 11.21855         
28ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--(27): 14.63151          
Σελίδα 1 από 198 (4930 εγγραφές) Προηγούμενο1234567196197198Επόμενο