Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων Ιουνίου 2016
Κωδικός
Υποψηφίου
 
Μάθημα: Βαθμός 1 
Μάθημα: Βαθμός 2 
Μάθημα: Βαθμός 3 
Μάθημα: Βαθμός 4 
Μάθημα: Βαθμός 5 
Μάθημα: Βαθμός 6 
Μάθημα: Βαθμός 7 
Μάθημα: Βαθμός 8 
        
1 Νέα Ελληνικά [1]: 16.10 Ιστορία [4]: 13.80 Αγγλικά [6]: 17.70 Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: 18.40    
2 Νέα Ελληνικά [1]: 0.00 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών [50]: 3.05 Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής (Π.Κ.) Ι [250]: 1.00 Τεχνολογία Αυτοκινήτων (Π.Κ.) ΙΙ [304]: 6.15 Μηχανολογικό Σχέδιο (Π.Κ.) [350]: 1.20   
3 Νέα Ελληνικά [1]: 3.35 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών [50]: 13.05 Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής (Π.Κ.) Ι [250]: 8.75 Τεχνολογία Αυτοκινήτων (Π.Κ.) ΙΙ [304]: 14.30 Μηχανολογικό Σχέδιο (Π.Κ.) [350]: 10.40   
4 Νέα Ελληνικά [1]: 9.60 Ιστορία [4]: 6.90 Αγγλικά [6]: 7.40 Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: 16.50    
5 Νέα Ελληνικά [1]: 7.46 Αγγλικά [6]: 12.35 Λογιστική [25]: 9.20 Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: 14.00    
6 Νέα Ελληνικά [1]: 10.60 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών [50]: 17.40 Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών (Ξενοδοχ.) [52]: 18.10 Τεχνολογία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών (Π.Κ.) Ι [264]: 18.10 Τεχνολογία Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης (Π.Κ.) ΙΙ [314]: 16.70   
7 Νέα Ελληνικά [1]: 12.70 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών [50]: 19.50 Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών (Ξενοδοχ.) [52]: 19.40 Τεχνολογία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών (Π.Κ.) Ι [264]: 17.10 Τεχνολογία Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης (Π.Κ.) ΙΙ [314]: 17.10   
8 Νέα Ελληνικά [1]: 7.85 Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: 9.25 Γραφικές Τέχνες [46]: 17.50     
9 Νέα Ελληνικά [1]: 1.60 Αγγλικά [6]: 12.80 Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: 6.05 Γραφικές Τέχνες [46]: 8.30    
10 Νέα Ελληνικά [1]: 9.35 Αγγλικά [6]: 19.20 Γαλλικά [7]: 14.30 Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: 9.20    
11 Νέα Ελληνικά [1]: ΑΠΟΥΣΙΑ Αγγλικά [6]: ΑΠΟΥΣΙΑ Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: ΑΠΟΥΣΙΑ     
12 Νέα Ελληνικά [1]: 13.60 Βιολογία [21]: 15.20 Φυσική [38]: 11.90 Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: 19.50    
13 Νέα Ελληνικά [1]: 6.75 Ιστορία [4]: 6.30 Αγγλικά [6]: 16.40 Αρχαία Ελληνικά [36]: 10.50    
14 Νέα Ελληνικά [1]: 1.90 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών [50]: 3.85 Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών (Ξενοδοχ.) [52]: 7.00 Τεχνολογία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών (Π.Κ.) Ι [264]: 5.70 Τεχνολογία Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης (Π.Κ.) ΙΙ [314]: 6.00   
15 Νέα Ελληνικά [1]: 4.90 Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: 10.60 Γραφικές Τέχνες [46]: 14.50     
16 Νέα Ελληνικά [1]: 7.25 Ιστορία [4]: 1.90 Αγγλικά [6]: 14.20 Αρχαία Ελληνικά [36]: 2.77    
17 Νέα Ελληνικά [1]: 4.25 Πολιτική Οικονομία [24]: 1.25 Πρακτική Δοκιμασία [32]: 18.05 Τεχνολογία Ενιαίου Λυκείου [39]: 2.70 Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: 3.25   
18 Νέα Ελληνικά [1]: 1.05 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών [50]: 3.20 Τεχνολογία Ξυλουργικής-Επιπλοποιίας (Π.Κ.) Ι [257]: 8.80 Σχέδιο Επίπλου και Ξυλουργικών Κατασκευών (Π.Κ.) [355]: 4.00    
19 Νέα Ελληνικά [1]: 9.76 Αγγλικά [6]: 13.70 Μαθηματικά Κατεύθυνσης [37]: 3.95 Φυσική [38]: 7.00 Τεχνολογία Ενιαίου Λυκείου [39]: 14.55   
20 Νέα Ελληνικά [1]: 0.45 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών [50]: 4.55 Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής (Π.Κ.) Ι [250]: 7.10 Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά Αυτοκινήτων (Π.Κ.) ΙΙ [305]: 2.35 Μηχανολογικό και Ηλεκτρολ./Ηλεκτρον. Σχέδιο Αυτοκινήτων (Π.Κ.) [353]: 12.50   
21 Νέα Ελληνικά [1]: 6.62 Αγγλικά [6]: 17.50 Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: 12.95     
22 Νέα Ελληνικά [1]: 9.70 Πληροφορική [15]: 16.05 Μαθηματικά Κατεύθυνσης [37]: 10.80 Φυσική [38]: 1.70    
23 Νέα Ελληνικά [1]: 3.45 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών [50]: 11.80 Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής (Π.Κ.) Ι [250]: 4.65 Τεχνολογία Αυτοκινήτων (Π.Κ.) ΙΙ [304]: 10.10 Μηχανολογικό Σχέδιο (Π.Κ.) [350]: 7.90   
24 Νέα Ελληνικά [1]: 1.95 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών [50]: 8.65 Τεχνολογία Κομμωτικής (Π.Κ.) Ι [266]: 10.70 Τεχνολογία Υλικών Κομμωτικής (Π.Κ.) ΙΙ [316]: 10.30    
25 Νέα Ελληνικά [1]: 3.35 Λογιστική [25]: 2.65 Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: 7.30     
Σελίδα 1 από 328 (8198 εγγραφές) Προηγούμενο1234567326327328Επόμενο