Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων Ιουνίου 2013
Κωδικός
Υποψηφίου
 
Μάθημα: Βαθμός 1 
Μάθημα: Βαθμός 2 
Μάθημα: Βαθμός 3 
Μάθημα: Βαθμός 4 
Μάθημα: Βαθμός 5 
Μάθημα: Βαθμός 6 
Μάθημα: Βαθμός 7 
Μάθημα: Βαθμός 8 
        
1 Νέα Ελληνικά [1]: 10.65 Χημεία [19]: 12.87 Βιολογία [21]: 10.20 Μαθηματικά [37]: 11.40    
2 Νέα Ελληνικά [1]: 4.60 Χημεία [19]: 14.00 Βιολογία [21]: 8.05 Μαθηματικά [37]: 12.15 Φυσική [38]: 11.20   
3 Νέα Ελληνικά [1]: 0.50 Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: 0.40 Γραφικές Τέχνες [46]: 7.40     
4 Νέα Ελληνικά [1]: 4.65 Φυσική 4ωρο Τεχνικών Σχολών [47]: 4.80 Μαθηματικά Θ. Κ. 4ωρο Τεχνικών Σχολών [48]: 6.40 Γραφικές Τέχνες (Θ.Κ.) Ι [107]: 9.10 Ελεύθερο Σχέδιο (Θ.Κ.) [205]: 16.80   
5 Νέα Ελληνικά [1]: ΑΠΟΥΣΙΑ Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών [50]: ΑΠΟΥΣΙΑ Τεχνολογία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών (Π.Κ.) Ι [264]: ΑΠΟΥΣΙΑ Τεχνολογία Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης (Π.Κ.) ΙΙ [314]: ΑΠΟΥΣΙΑ    
6 Νέα Ελληνικά [1]: 3.90 Αγγλικά [6]: 14.90 Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: 4.15 Γραφικές Τέχνες [46]: 13.80    
7 Νέα Ελληνικά [1]: 14.85 Βιολογία [21]: 9.50 Μαθηματικά [37]: 6.90     
8 Νέα Ελληνικά [1]: 6.80 Αγγλικά [6]: 15.56 Βιολογία [21]: 8.50 Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: 11.96    
9 Νέα Ελληνικά [1]: 1.20 Ιστορία [4]: 3.10 Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: 0.70     
10 Νέα Ελληνικά [1]: 6.86 Μαθηματικά [37]: 1.55 Φυσική 4ωρο Τεχνικών Σχολών [47]: 3.90 Γραφικές Τέχνες (Θ.Κ.) Ι [107]: 16.30 Ελεύθερο Σχέδιο (Θ.Κ.) [205]: 19.10   
11 Νέα Ελληνικά [1]: 1.15 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών [50]: 2.80 Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών (Ξενοδοχ.) [52]: 12.60 Τεχνολογία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών (Π.Κ.) Ι [264]: 2.90 Τεχνολογία Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης (Π.Κ.) ΙΙ [314]: 5.85   
12 Νέα Ελληνικά [1]: 14.05 Πολιτική Οικονομία [24]: 7.25 Μαθηματικά [37]: 9.55     
13 Νέα Ελληνικά [1]: 1.65 Αγγλικά [6]: 13.40 Ρωσικά [41]: 17.60 Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: 0.80    
14 Νέα Ελληνικά [1]: 12.85 Αρχιτεκτονικό - Τεχνικό Σχέδιο [23]: 18.50 Μαθηματικά [37]: 13.95 Φυσική [38]: 12.40    
15 Νέα Ελληνικά [1]: 1.35 Αγγλικά [6]: 11.40 Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: 1.40     
16 Νέα Ελληνικά [1]: 3.90 Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: 1.85 Γραφικές Τέχνες [46]: 9.30     
17 Νέα Ελληνικά [1]: 12.83 Αγγλικά [6]: 18.80 Βιολογία [21]: 9.70 Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: 13.70    
18 Νέα Ελληνικά [1]: 0.60 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών [50]: 2.05 Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής (Π.Κ.) Ι [250]: 2.30 Τεχνολογία Αυτοκινήτων (Π.Κ.) ΙΙ [304]: 2.40 Μηχανολογικό Σχέδιο (Π.Κ.) [350]: 1.60   
19 Νέα Ελληνικά [1]: 5.05 Λατινικά [5]: 15.42 Βιολογία [21]: 3.95 Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: 7.10    
20 Νέα Ελληνικά [1]: 13.40 Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: 13.25      
21 Νέα Ελληνικά [1]: 6.56 Ιστορία [4]: 5.85 Αγγλικά [6]: 16.65 Ισπανικά [10]: 15.50    
22 Νέα Ελληνικά [1]: ΑΠΟΥΣΙΑ Μαθηματικά [37]: ΑΠΟΥΣΙΑ Φυσική [38]: ΑΠΟΥΣΙΑ Τεχνολογία [39]: ΑΠΟΥΣΙΑ Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: ΑΠΟΥΣΙΑ   
23 Νέα Ελληνικά [1]: 11.50 Αγγλικά [6]: 18.30 Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: 14.95 Γραφικές Τέχνες [46]: 12.00    
24 Νέα Ελληνικά [1]: 7.80 Αγγλικά [6]: 18.40 Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: 3.85     
25 Νέα Ελληνικά [1]: 4.75 Αρχιτεκτονικό - Τεχνικό Σχέδιο [23]: 18.15 Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: 10.65     
Σελίδα 1 από 371 (9273 εγγραφές) Προηγούμενο1234567369370371Επόμενο