Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων Ιουνίου 2012
Κωδικός
Υποψηφίου
 
Μάθημα: Βαθμός 1 
Μάθημα: Βαθμός 2 
Μάθημα: Βαθμός 3 
Μάθημα: Βαθμός 4 
Μάθημα: Βαθμός 5 
Μάθημα: Βαθμός 6 
Μάθημα: Βαθμός 7 
Μάθημα: Βαθμός 8 
        
1 Νέα Ελληνικά [1]: 2.65 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών [50]: ΑΠΟΥΣΙΑ Αρχιτεκτονικό και Προοπτικό Σχέδιο/Διακόσμηση (Π.Κ.) Ι [256]: 1.30 Δομικά Υλικά και Κτιριακά ΄Εργα (Π.Κ.) ΙΙ [309]: 3.45    
2 Νέα Ελληνικά [1]: 4.56 Φυσική 4ωρο Τεχνικών Σχολών [47]: 4.00 Μαθηματικά Θ. Κ. 4ωρο Τεχνικών Σχολών [48]: 3.60 Μικροϋπολογιστές (Θ.Κ.) Ι [105]: 12.20 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Θ.Κ.) ΙΙ-Ειδικότητα Μηχανικής Η/Υ [155]: 6.20   
3 Νέα Ελληνικά [1]: 1.90 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών [50]: 1.55 Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών (Ξενοδοχ.) [52]: 8.60 Τεχνολογία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών (Π.Κ.) Ι [264]: 1.20 Τεχνολογία Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης (Π.Κ.) ΙΙ [314]: 3.48   
4 Νέα Ελληνικά [1]: 7.00 Ιστορία [4]: ΑΠΟΥΣΙΑ Τουρκικά [11]: ΑΠΟΥΣΙΑ Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: ΑΠΟΥΣΙΑ    
5 Νέα Ελληνικά [1]: 1.95 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών [50]: 7.25 Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής (Π.Κ.) Ι [250]: 12.30 Τεχνολογία Αυτοκινήτων (Π.Κ.) ΙΙ [304]: 8.85 Μηχανολογικό Σχέδιο (Π.Κ.) [350]: 12.00   
6 Νέα Ελληνικά [1]: 5.35 Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: 3.05 Γραφικές Τέχνες [46]: 6.70     
7 Νέα Ελληνικά [1]: ΑΠΟΥΣΙΑ Αγγλικά [6]: ΑΠΟΥΣΙΑ Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: ΑΠΟΥΣΙΑ     
8 Νέα Ελληνικά [1]: ΑΠΟΥΣΙΑ Αγγλικά [6]: ΑΠΟΥΣΙΑ Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: ΑΠΟΥΣΙΑ     
9 Νέα Ελληνικά [1]: 5.45 Αγγλικά [6]: 17.80 Βιολογία [21]: 6.80 Μαθηματικά [37]: 5.75    
10 Νέα Ελληνικά [1]: 13.25 Ιστορία [4]: 7.85 Αγγλικά [6]: 17.70 Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: 5.05    
11 Νέα Ελληνικά [1]: ΑΠΟΥΣΙΑ Ιστορία [4]: ΑΠΟΥΣΙΑ Μαθηματικά Π. Κ. 4ωρο Τεχνικών Σχολών [49]: ΑΠΟΥΣΙΑ Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανολογικού Εξοπλ. Ξενοδοχ. (Π.Κ.) ΙΙ [311]: ΑΠΟΥΣΙΑ    
12 Νέα Ελληνικά [1]: 2.50 Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: 7.45      
13 Νέα Ελληνικά [1]: 9.15 Αρχιτεκτονικό - Τεχνικό Σχέδιο [23]: 12.05 Μαθηματικά [37]: 9.05 Φυσική [38]: 9.40    
14 Νέα Ελληνικά [1]: 0.55 Μαθηματικά [37]: 4.30 Φυσική [38]: 1.40 Μηχανική και Κατασκευές (Θ.Κ.) Ι [106]: 13.85 Μετρήσεις Ποσοτήτων (Θ.Κ.) ΙΙ [156]: 14.67 Στατικό Σχέδιο (Θ.Κ.) [202]: 8.15  
15 Νέα Ελληνικά [1]: ΑΠΟΥΣΙΑ Ιστορία [4]: ΑΠΟΥΣΙΑ Αρχαία Ελληνικά [36]: ΑΠΟΥΣΙΑ Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: ΑΠΟΥΣΙΑ    
16 Νέα Ελληνικά [1]: ΑΠΟΥΣΙΑ Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών [50]: ΑΠΟΥΣΙΑ Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών (Ξενοδοχ.) [52]: ΑΠΟΥΣΙΑ Τεχνολογία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών (Π.Κ.) Ι [264]: ΑΠΟΥΣΙΑ Τεχνολογία Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης (Π.Κ.) ΙΙ [314]: ΑΠΟΥΣΙΑ   
17 Νέα Ελληνικά [1]: 4.20 Μαθηματικά [37]: 5.00 Φυσική [38]: 2.80 Διακοσμητική (Θ.Κ.) Ι [108]: 16.10 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (Θ.Κ.) [206]: 18.25   
18 Νέα Ελληνικά [1]: 3.30 Ελεύθερο – Προοπτικό Σχέδιο [22]: 6.80 Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: 3.20     
19 Νέα Ελληνικά [1]: 4.40 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών [50]: 4.75 Τεχνολογία Οικιακών Συσκευών (Π.Κ.) Ι [253]: 6.40 Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία (Π.Κ.) ΙΙ [307]: 3.70    
20 Νέα Ελληνικά [1]: 15.15 Ιστορία [4]: 16.50 Βιολογία [21]: 14.45 Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: 16.00    
21 Νέα Ελληνικά [1]: 1.45 Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: 4.40      
22 Νέα Ελληνικά [1]: 1.20 Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: 9.70 Γραφικές Τέχνες [46]: 9.80     
23 Νέα Ελληνικά [1]: 1.10 Μαθηματικά Π. Κ. 4ωρο Τεχνικών Σχολών [49]: 4.20 Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Π.Κ.) Ι [254]: 2.50 Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών (Π.Κ.) ΙΙ [308]: 1.80    
24 Νέα Ελληνικά [1]: 12.76 Φυσική [38]: 14.10 Μαθηματικά Κ.Κ. [43]: 19.55 Γραφικές Τέχνες [46]: 17.90    
25 Νέα Ελληνικά [1]: 1.75 Μαθηματικά Π. Κ. 4ωρο Τεχνικών Σχολών [49]: 1.95 Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών (Ξενοδοχ.) [52]: 9.10 Τεχνολογία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών (Π.Κ.) Ι [264]: 4.85 Τεχνολογία Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης (Π.Κ.) ΙΙ [314]: 4.99   
Σελίδα 1 από 386 (9631 εγγραφές) Προηγούμενο1234567384385386Επόμενο