Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα που αναζητείτε δεν είναι δυνατή. Είναι πιθανό:

  1. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων να έχει λήξει.
  2. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας (URL) που γράψατε να έχει ορθογραφικό λάθος.
  3. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας (URL) να είναι προσωρινά ανενεργή.

Παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας